Λεπτομέρειες Αξιολόγησης

Walk Socks In Style Κάλτσα πάνω από το γόνατο

Walk Socks In Style Κάλτσα πάνω από το γόνατο

Αξιολόγηση Προϊόντος (υποβλήθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2022):
Είναι όπως πρέπει, απλά λόγω εγκυμοσύνης εμένα μου είναι λιγο σφιχτές